Rekenen > Rekenvolgorde
1234567Rekenvolgorde

Antwoorden van de opgaven

Opgave V1
a

Ieder moet 1,65 + 3,25 = 4,90 euro betalen, dus samen € 19,60. Dat komt er op de rekenmachine niet uit. Kennelijk wordt alleen de € 3,25 met 4 vermenigvuldigd.

b

( 1,65 + 3,25 ) × 4 = 19,60 .

c

1,65 × 4 + 3,25 × 4 = 19,60 .

Opgave 1
a

Er wordt maar één pizza-Margherita afgerekend omdat vermenigvuldigen voor optellen gaat.

b

( 14,95 + 16,50 ) × 2 + 2,75 × 4 .

c

14,95 × 2 + 16,50 × 2 + 2,75 × 4 .

Opgave 2
a

12 / 4 × 3 = 3 × 3 = 9

b

12 + 4 × 3 = 12 + 12 = 24

c

( 12 + 4 ) × 3 = 16 × 3 = 48

d

12 / 4 - 3 = 3 - 3 = 0

e

12 / ( 4 - 3 ) = 12 / 1 = 12

f

12 - 4 × 3 = 12 - 12 = 0

Opgave 3
a

De achterste twee.

b

15 / ( 13 - 8 ) + ( 10 × 3 + 2 ) = 15 / 5 + 30 + 2 = 3 + 30 + 2 = 35

c

15 / ( 13 - 8 ) + 10 × ( 3 + 2 ) = 15 / 5 + 10 × 5 = 3 + 50 = 53

Opgave 4
a

102 + 98 + 129 = 200 + 129 = 329

b

Bij een aftrekking mag je de getallen niet omwisselen.

c

4 × 0,5 × 36 = 2 × 36 = 72

d

Bij een deling mag je de getallen niet omwisselen.

Opgave 5
a

12 + 6 / 3 = 12 + 2 = 14

b

2 × 4 + 3 = 8 + 3 = 11

c

15 + 3 × 2 - 1 = 15 + 6 - 1 = 20

d

30 / 3 × 5 - 4 = 10 × 5 - 4 = 50 - 4 = 46

e

( 12 - 3 ) × 2 = 9 × 2 = 18

f

18 / ( 9 - 3 ) = 18 / 6 = 3

Opgave 6
a

( 5 - 2 ) × 8 = 24

b

48 / 12 - ( 3 + 1 ) = 0

c

15 - 2 × ( 6 - 1 ) = 5

d

5 + 3 / ( 3 - 2 ) = 8

e

1 + 1 - ( 1 + 1 ) = 0

f

Bijvoorbeeld 3 - ( 1 + 2 / 1 ) = 0 , maar het kan ook anders.

Opgave 7

Beiden: 2 × ( 60 - 8 ) / 4 = 2 × 13 = 26 en ( 2 × 60 - 8 ) / 4 = 112 / 4 = 28 .

Opgave 8

( 3,50 + 5,50 ) × 52 + 100 = 9 × 52 + 100 = 568 euro.

Opgave 9

( 2,25 + 2,95 ) × 2 + 60 × 0,16 + 15 × 0,19 = 22,85 euro.

Opgave 10
a

6 × 13 - 20 = 78 - 20 = 58

b

12 + 45 × 10 = 12 + 450 = 462

c

19 - 32 / 8 = 19 - 4 = 15

d

( 49 + 15 ) / 16 - 2 = 64 / 16 - 2 = 4 - 2 = 2

Opgave 11

11 × 2,25 = 24,75 euro.

Opgave 12Puzzel
Puzzel

3 - 4 / 2 = 1 en 3 - ( 4 - 2 ) = 1
( 4 - 3 ) × 2 = 2 en ( 4 + 2 ) / 3 = 2
etc. Wie vindt de meeste getallen?

Opgave 13Flippo's
Flippo's
a

Bijvoorbeeld: ( 9 + 3 ) × 8 / 4 = 24

b

Bijvoorbeeld: 4 + 6 + 6 + 8 = 24

c

Bijvoorbeeld: 7 × 5 - ( 8 + 3 ) = 14

d

Bijvoorbeeld: ( 7 - 4 ) × ( 9 - 1 ) = 24

e

Best een leuk spel.

Opgave 14Rekenspel
Rekenspel

Spelen dat spel!

Opgave 15
a

12 + 6 × 5 - 18 / 3 = 12 + 30 - 6 = 36

b

( 12 + 6 ) × 5 - 18 / 3 = 18 × 5 - 6 = 84

c

12 + 6 × ( 25 - 18 ) / 3 = 12 + 6 × 7 / 3 = 12 + 42 / 3 = 26

verder | terug