Rekenen > Rekenvolgorde
1234567Rekenvolgorde

Toepassen

Opgave 12Puzzel
Puzzel

Je hebt precies drie getallen tot je beschikking:

2, 3 en 4

Elk van deze getallen gebruik je precies één keer.
Je kunt er door optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen andere (gehele) getallen mee maken.
Bijvoorbeeld:
2 × ( 3 + 4 ) = 14 .

Hoeveel verschillende gehele getallen kun je zo maken?
(Geef bij elk getal ook alle mogelijke manieren om het met deze drie getallen te maken!)

Opgave 13Flippo's
Flippo's

Jaren geleden introduceerde het bedrijf Smith's (tegenwoordig Lay's) de flippo. In elk pak chips zat er één en je kon ze sparen. Een flippo was een rond schijfje met op de achterkant vier getallen van 1 tot en met 9. Het was de bedoeling om daarmee het 24-spel te spelen: maak met de vier gegeven getallen door optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen en/of haakjes gebruiken het getal 24.

Speel dit spel in de volgende situaties.

a

De vier getallen zijn 3, 4, 8 en 9.

b

De vier getallen zijn 4, 6, 6 en 8.

c

De vier getallen zijn 3, 5, 7 en 8.

d

De vier getallen zijn 1, 4, 7 en 9.

e

Speel het 24-spel on line (Bron: Rekenweb van het Freudenthal Instituut).

Opgave 14Rekenspel
Rekenspel

Doe met de hele klas het rekenspel in het Practicum .

verder | terug