Rekenen > Rekenvolgorde
1234567Rekenvolgorde

Verwerken

Opgave 10

Voer de volgende berekeningen uit en let daarbij op de juiste rekenvolgorde.

a

6 × 13 - 20 = ...

b

12 + 45 × 10 = ...

c

19 - 32 / 8 = ...

d

( 49 + 15 ) / 16 - 2 = ...

Opgave 11

Koffie kost € 2,25 per kop en de bijpassende punt appeltaart is € 3,60. 12 personen bestellen koffie met appeltaart.
Bij het afrekenen doet de ober op zijn rekenmachine 2,25 + 3,60 × 12 .

Hoeveel betaalt deze groep te weinig?

verder | terug