Rekenen > Rekenvolgorde
1234567Rekenvolgorde

Voorbeeld 1

  • 35 - 6 + 3 = 29 + 3 = 32

  • 35 - ( 6 + 3 ) = 35 - 9 = 26

  • 30 / 6 × 5 = 5 × 5 = 25

  • 30 / ( 6 × 5 ) = 30 / 30 = 1

  • 10 - 2 × 3 = 10 - 6 = 4

  • ( 10 - 2 ) × 3 = 8 × 3 = 24

Opgave 5

Bereken zonder rekenmachine.

a

12 + 6 / 3

b

2 × 4 + 3

c

15 + 3 × 2 - 1

d

30 / 3 × 5 - 4

e

( 12 - 3 ) × 2

f

18 / ( 9 - 3 )

Opgave 6

Maak de volgende berekeningen kloppend door haakjes te plaatsen.

a

5 - 2 × 8 = 24

b

48 / 12 - 3 + 1 = 0

c

15 - 2 × 6 - 1 = 5

d

5 + 3 / 3 - 2 = 8

e

1 + 1 - 1 + 1 = 0

f

3 - 1 + 2 / 1 = 0

Opgave 7

Jaap zegt tegen Joop: "Twee keer zestig min acht gedeeld door vier is toch zesentwintig?"
Joop antwoordt: "Nee hoor, daar komt achtentwintig uit."

Wie heeft gelijk? Licht je antwoord toe.

verder | terug