Rekenen > Rekenvolgorde
1234567Rekenvolgorde

Voorbeeld 2

Aan een tafel in de pizzeria zitten vier mensen. Ze bestellen alle vier een pizza van € 9,= en een glas cola van € 1,45. Zonder van tevoren te schatten tikt de ober op de kassa 4 × 9 + 1,45 in. Hij vindt als bedrag € 37,45.

Aan het eind van de avond, als de bestellingen en de kassa-inkomsten met elkaar vergeleken worden, ontbreekt er een bedrag. Wat is er misgegaan? De bediening is teleurgesteld, want het tekort wordt op de ontvangen fooien in mindering gebracht. De ober ontdekt meteen zijn fout.
Hij had moeten doen: 4 × 9 + 4 × 1,45 , of 4 × ( 9 + 1,45 ) .

Opgave 8

Evelien verdient iedere week € 3,50 met het rondbrengen van folders en € 5,50 met oppassen. Als ze na een jaar (van 52 weken) sparen een aardig bedrag voor een vakantie bijeen heeft, doen haar ouders er nog € 100,00 bij.

Welk bedrag heeft ze dan? Schrijf je antwoord als één berekening op.

Opgave 9

Je wilt je vakantiefoto's laten afdrukken om in een fotoalbum te plakken. Op internet vind je de tarieven van FotoFix:

  • de administratiekosten zijn € 2,25 per bestelling;

  • het afdrukken van minder dan 40 foto's kost € 0,19 per foto;

  • het afdrukken van 40 foto's of meer kost € 0,16 per foto;

  • de bezorgkosten zijn € 2,95 per bestelling.

Je bestelt eerst 60 afdrukken en verstuurt je opdracht met de foto's erbij.
Nu blijkt echter dat je nog 15 foto's vergeten bent en daarvan bestel je opnieuw 15 afdrukken.

Hoeveel kost dit in totaal? Schrijf je antwoord als één berekening op.

verder | terug