Rekenen > Rekenvolgorde
1234567Rekenvolgorde

Uitleg

Bij rekenen gelden deze voorrangsregels:

  • Eerst uitrekenen wat tussen haakjes staat.

  • Dan vermenigvuldigen en delen van links naar rechts.

  • Tenslotte optellen en aftrekken van links naar rechts.

Dus:

  • ( 6 + 3 ) × 2 = 9 × 2 = 18

  • 3 × 8 / 4 = 24 / 4 = 6

  • 6 + 4 - 3 = 10 - 3 = 7

Verder mag je bij optellen en vermenigvuldigen de volgorde verwisselen:

  • 5 + 2 = 2 + 5

  • 5 × 2 = 2 × 5

Bij aftrekken en delen kan dit niet:

  • 5 - 2 2 - 5

  • 5 / 2 2 / 5

Opgave 1

Je gaat met drie vriend(inn)en pizza eten. Jullie eten twee pizza-Margherita's van € 14,95 per stuk en twee pizza-Marinara's van € 16,50 per stuk.
Verder drinken jullie elk een glas fris van € 2,75 per stuk.

a

Eén van jullie berekent zo de totale kosten: 14,95 + 16,50 × 2 + 2,75 × 4 . Waarom is dit fout?

b

Maak de juiste berekening door haakjes toe te voegen.

c

Je kunt ook een goede berekening maken zonder haakjes. Schrijf die berekening op.

Opgave 2

Bereken zonder rekenmachine. Laat zien welke rekenvolgorde je gebruikt.

a

12 / 4 × 3

b

12 + 4 × 3

c

( 12 + 4 ) × 3

d

12 / 4 - 3

e

12 / ( 4 - 3 )

f

12 - 4 × 3

Opgave 3

Je wilt berekenen: 15 / ( 13 - 8 ) + ( 10 × 3 + 2 ) .

a

Welke haakjes zijn hier nutteloos?

b

Bereken het juiste antwoord. Laat zien welke volgorde je hanteert.

c

Bereken: 15 / ( 13 - 8 ) + 10 × ( 3 + 2 ) .

Opgave 4

Bij sommige berekeningen is het handig om de volgorde te verwisselen.

a

Waarom kun je 102 + 129 + 98 beter berekenen door het te schrijven als 102 + 98 + 129 ?

b

Waarom kun je 102 + 129 - 98 niet berekenen door het te schrijven als 102 + 98 - 129 ?

c

Waarom kun je 4 × 36 × 0,5 beter berekenen door het te schrijven als 4 × 0,5 × 36 ?

d

Waarom kun je 4 × 36 / 0,5 beter berekenen door het te schrijven als 4 × 0,5 / 36 ?

verder | terug