Rekenen > Rekenvolgorde
1234567Rekenvolgorde

Testen

Opgave 15

Voer de volgende berekeningen uit.

a

12 + 6 × 5 - 18 / 3

b

( 12 + 6 ) × 5 - 18 / 3

c

12 + 6 × ( 25 - 18 ) / 3

verder | terug