Rekenen > Rekenvolgorde
1234567Rekenvolgorde

Theorie

Bij rekenen gelden deze voorrangsregels:

  • Eerst uitrekenen wat tussen haakjes staat.

  • Dan vermenigvuldigen en delen van links naar rechts.

  • Tenslotte optellen en aftrekken van links naar rechts.

verder | terug