Breuken > Wat is een breuk?
1234567Wat is een breuk?

Verwerken

Opgave 11

Uit onderzoek blijkt dat je elke dag gemiddeld ongeveer `8` uur slaapt, `1,5` uur eet en `2` uur televisie kijkt.

a

Hoe groot is het deel van de dag dat je slaapt?

b

Als een mens in totaal `84` jaar oud wordt, hoeveel jaar heeft hij dan geslapen?

c

Hoe groot is het deel van de dag dat je aan het eten bent?

d

Hoeveel kijkt een mens gemiddeld in zijn leven televisie?

Opgave 12

Schrijf de volgende breuken zo eenvoudig mogelijk en haal indien mogelijk de gehelen er uit.

a

`15/12 = ...`

b

`12/15 = ...`

c

`13/4 = ...`

d

`4/13 = ...`

e

`5/85 = ...`

e

`85/5 = ...`

verder | terug