Breuken > Wat is een breuk?
1234567Wat is een breuk?

Voorbeeld 1

"Van mensen van rond de 30 jaar oud dragen al vier op de tien personen een bril of contactlenzen."

Dit is een uitspraak die is te vinden in een artikel van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Hoeveel personen in een groep van `200` dertigjaren zouden er een bril of contactlenzen moeten dragen?

> antwoord

De uitspraak betekent dat `4/10` deel van de dertigjarigen een bril of contactlenzen dragen.

In een groep van `200` dertigjarigen zijn dat er `4/10 xx 200` .
Omdat `1/10 xx 200 = 20` , zijn er `4 xx 20 = 80` personen in die groep die een bril of contactlenzen dragen.

Opgave 5

Schrijf in de volgende gevallen het beschreven deel als breuk.

a

`7` van de `12` personen bestellen een pizza.

b

Van elke `100` mensen hebben er `45` een bril.

c

1 minuut is een deel van 1 uur.

d

7 cm is een deel van 1 m.

Opgave 6
Kleurenblindheid
Kleurenblindheid is het wijdst verspreid onder blanke westerse mannen. Op elke 100 mannen lijden er ongeveer 11 aan één of andere vorm van kleurenblindheid. Onder Aziatische mannen is dat aandeel veel lager, slechts 1 op elke 20 Aziatische mannen is kleurenblind.

Lees het stukje over het voor komen van kleurenblindheid.

a

Welk deel van de westerse mannen is kleurenblind? Geef je antwoord als breuk.

b

Welk deel van de Aziatische mannen is kleurenblind?

c

Laat zien dat het aandeel Aziatische mannen dat kleurenblind is inderdaad kleiner is dan het aandeel westerse mannen dat kleurenblind is.

verder | terug