Breuken > Wat is een breuk?
1234567Wat is een breuk?

Voorbeeld 3

Hier zie je hoe een breuk systematisch wordt vereenvoudigd.

Opgave 10

Vereenvoudig de volgende breuken als dat kan:

a

`12/32 = ...`

b

`12/31 = ...`

c

`32/12 = ...`

d

`17/85 = ...`

e

`85/17 = ...`

verder | terug