Breuken > Wat is een breuk?
1234567Wat is een breuk?

Testen

Opgave 14

Je ziet hier een verdeling in negenden.

a

Hoeveel negenden zijn er gekleurd? Schrijf je antwoord als breuk.

b

Vereenvoudig deze breuk zo ver mogelijk.

c

Haal ook de gehelen uit de breuk.

Stel je voor dat elke balk een stuk chocolade is van 180 gram.

d

Hoeveel gram chocola is het gekleurde deel?

verder | terug