Breuken > Breuk naar decimaal getal
1234567Breuk naar decimaal getal

Testen

Opgave 14

Vul het juiste teken `lt` , `=` of `gt` in:

a

`7/9 ... 14/17`

b

`7/9 ... 9/12`

c

`14/18 ... 21/27`

Opgave 15

Op school A zijn `5` van de `120` personeelsleden ziek, van school B zijn dat er `4` van de `105` .

Op welke school zijn naar verhouding de meeste personeelsleden ziek?

verder | terug