Breuken > Breuken vergelijken
1234567Breuken vergelijken

Antwoorden van de opgaven

Opgave V1

In B1B. Het is niet erg als je hier niet uitkomt, bij Voorbeeld 2 komt de oplossing.

Opgave 1
a

b

c

d

Opgave 2
a

b

c

d

Opgave 3
Opgave 4
a

en , dus .

b

.

Opgave 5
a

en , dus .

b

Omdat zowel als door kunnen worden gedeeld.

Opgave 6
a

en . Dus ook zo blijkt het grootst te zijn.

b

Eigenlijk heb je nu beide breuken naar tienden, hondersten, duizendsten, enzovoorts omgerekend.

Opgave 7
a

Je hebt aan een paar veelvouden van en van genoeg.

b

Ja, het betekent alleen wel rekenen met wat grotere getallen.

c

en , dus is groter.

Opgave 8
a

Klopt: .

b

Klopt als iedereen in de klas de toets heeft gemaakt: . (Maak beide breuken gelijknamig of werk met decimale getallen.)

c

Klopt alweer, want nu blijkt: .

Opgave 9

Je moet en vergelijken: en .

Conclusie: , dus het zou best eens waar kunnen zijn.

Opgave 10
a
  • van de is .

  • geeft .

  • vijf-zevende deel is .

  • .

  • van de is .

b

.

Opgave 11
a

b

c

d

e

f

Opgave 12
a

en , dus er zijn voldoende leden aanwezig.

b

en , dus het voorstel tot wijziging van de statuten wordt verworpen.

Opgave 13KGV en GGD
KGV en GGD
a

is het kleinste getal dat je door zowel als kunt delen.

b

Delers van zijn: , , , . Dus is de GGD van en gelijk aan .

c

en , dus het KGV is .

d

en , dus is groter.

e

Doen.

f

.

g

De GGD van en is .

h

Het KGV van 12444 en 7930 is .
en .
Ook uit gelijknamig maken blijkt dat het grootste is.

Opgave 14
a

b

c

Opgave 15

en .

Op school A zijn naar verhouding de meeste personeelsleden ziek.

verder | terug