Breuken > Breuken vergelijken
1234567Breuken vergelijken

Toepassen

Je wilt deel van € 60,00 berekenen.

Dat kan op twee manieren:

  • deel krijg je door de € 60,00 door te delen.
    Dat is € 7,50.
    deel is keer zoveel, dus € 22,50.

  • (met de rekenmachine).
    Je krijgt dan , dus € 22,50.

Opgave 13Een deel van...
Een deel van...

Hierboven zie je hoe je deel van op twee manieren kunt berekenen.

a

Bereken deel van op dezelfde twee manieren.

b

Bereken deel van op dezelfde twee manieren.

c

Bereken deel van . Geef je antwoord eerst exact en dan in twee decimalen nauwkeurig.

Opgave 14Stambreuken
Stambreuken

In het tientallig stelsel worden de stambreuken ééntiende, éénhonderdste, en dergelijke gebruikt. Maar in bijvoorbeeld Nederland werd het tientallig stelsel pas omstreeks 1600 ingevoerd, nadat Simon Stevin het boek "De Thiende" (1585, over decimale getallen) had gepubliceerd. Voor die tijd rekende men met de stambreuken , , , enzovoorts.
De wiskundige J.J. Sylvester (1814 - 1897) bewees veel later dat elke breuk kan worden geschreven als de som van een aantal stambreuken. Hij ontwierp een eenvoudige manier waarmee elke breuk als som van stambreuken kan worden geschreven. Daarbij trek je telkens van de breuk die je wilt omzetten in een som van stambreuken een zo groot mogelijke stambreuk af.
Bijvoorbeeld: .

a

Reken zelf dit voorbeeld na.

b

Schrijf en als som van stambreuken.

c

Bereken nu met behulp van deze stambreuken.

verder | terug