Breuken > Breuken vergelijken
1234567Breuken vergelijken

Verwerken

Opgave 10

Schrijf de volgende breuken als decimale getallen.

a

b

c

d

e

Opgave 11

Schrijf de volgende getallen als een zo eenvoudig mogelijke breuk.

a

b

c

d

Opgave 12

Je kunt de euromunten die delen van 1 euro voorstellen, weergeven door een breuk. Zo is de munt van 50 eurocent weer te geven als . En zo kun je € 2,50 weergeven als .

a

Laat zien dat € 2,50 ook is te schrijven als .

b

Geef nog minstens twee andere manieren om € 2,50 weer te geven met breuken.

c

Geef ook € 0,99 op minstens drie manieren weer met behulp van breuken.

verder | terug