Breuken > Breuken vergelijken
1234567Breuken vergelijken

Verwerken

Opgave 10

Hier wordt vijf keer een breuk beschreven.

  • van de

  • vijf-zevende deel

  • van de

a

Zet de breuk er telkens achter.

b

Schrijf de breuken uit a van klein naar groot op. Gebruik daarbij het teken voor "kleiner dan" .

Opgave 11

Vul , of = in:

a

b

c

d

e

f

Opgave 12

Volgens de statuten van sportclub LLDM moet deel van de leden op een vergadering aanwezig zijn om over een voorstel te mogen stemmen. Als men over een wijziging van de statuten stemt moet van de aanwezigen vóór stemmen om die wijziging aan te nemen.

a

Op een ledenvergadering zijn van de leden aanwezig. Mag er worden gestemd?

b

Voor een voorstel tot wijziging van de statuten stemmen van de aanwezige leden. Wordt het voorstel aangenomen?

verder | terug