Breuken > Breuken vergelijken
1234567Breuken vergelijken

Voorbeeld 1

Wat is meer `3/10` of `2/7` ?

> antwoord
10 7
20 14
30 21
40 28
50 35
60 42
70 49

56

63

70

Breuken kun je vergelijken door ze gelijknamig te maken.
Je zoekt dan eerst het kleinste getal dat zowel een veelvoud van `10` als een veelvoud van `7` is.
Dat getal heet het kleinste gemeenschappelijke veelvoud (KGV) van `10` en `7` .
In de tabel hiernaast zie je dat dit getal `70` is.

`3/10 = 21/70` en `2/7 = 20/70` , dus `3/10 > 2/7` .

Je kunt de breuken ook vergelijken door ze eerst beide om te zetten naar een decimaal getal: `3/10 = 0,3` en `2/7 = 0,ul(285714)` .
Ook nu zie je snel welke van beide het grootst is.

Opgave 4

Bekijk het Voorbeeld 1.

a

Vergelijk door gelijknamig maken de breuken `2/7` en `4/15` .

b

Hoe kun je het KGV van `7` en `15` gemakkelijk vinden?

Opgave 5

Neem nu de breuken `6/25` en `4/15` .

a

Vergelijk ze door gelijknamig maken.

b

Waarom is het KGV van `25` en `15` niet gewoon `375` ?

Opgave 6
a

Vergelijk de breuken `6/25` en `4/15` door ze eerst naar decimale getallen om te zetten.

b

Waarom is dit eigenlijk ook een vorm van gelijknamig maken?

verder | terug