Breuken > Breuken vergelijken
1234567Breuken vergelijken

Voorbeeld 1

Wat is meer of ?

> antwoord
10 7
20 14
30 21
40 28
50 35
60 42
70 49

56

63

70

Breuken kun je vergelijken door ze gelijknamig te maken.
Je zoekt dan eerst het kleinste getal dat zowel een veelvoud van als een veelvoud van is.
Dat getal heet het kleinste gemeenschappelijke veelvoud (KGV) van en .
In de tabel hiernaast zie je dat dit getal is.

en , dus .

Je kunt de breuken ook vergelijken door ze eerst beide om te zetten naar een decimaal getal: en .
Ook nu zie je snel welke van beide het grootst is.

Opgave 4

Bekijk Voorbeeld 1.

a

Vergelijk door gelijknamig maken de breuken en .

b

Hoe kun je het KGV van en gemakkelijk vinden?

Opgave 5

Neem nu de breuken en .

a

Vergelijk ze door gelijknamig maken.

b

Waarom is het KGV van en niet gewoon ?

Opgave 6
a

Vergelijk de breuken en door ze eerst naar decimale getallen om te zetten.

b

Waarom is dit eigenlijk ook een vorm van gelijknamig maken?

verder | terug