Breuken > Breuken vergelijken
1234567Breuken vergelijken

Verkennen

Opgave V1

In twee klassen is een toets gemaakt. In B1A waren er onvoldoendes en in B1B waren dat er . In B1A hebben  leerlingen de toets gemaakt, in B1B hebben  leerlingen de toets gemaakt.

In welke klas is de toets beter gemaakt?

verder | terug