Breuken > Breuken vergelijken
1234567Breuken vergelijken

Verkennen

Opgave V1

In twee klassen is een toets gemaakt. In B1A waren er `3` onvoldoendes en in B1B waren dat er `4` . In B1A hebben `20` leerlingen de toets gemaakt, in B1B hebben `30` leerlingen de toets gemaakt.

In welke klas is de toets beter gemaakt?

verder | terug