Breuken > Breuken vergelijken
1234567Breuken vergelijken

Testen

Opgave 14

Vul het juiste teken , of in:

a

b

c

Opgave 15

Op school A zijn van de personeelsleden ziek, van school B zijn dat er van de .

Op welke school zijn naar verhouding de meeste personeelsleden ziek?

verder | terug