Breuken > Breuken vergelijken
1234567Breuken vergelijken

Testen

Opgave 15

Schrijf als decimaal getal:

a

3 25

b

3 2 11

Schrijf de volgende decimale getallen als breuk:

c

0,456

d

3,02

verder | terug