Breuken > Breuken vergelijken
1234567Breuken vergelijken

Theorie

Wil je breuken met elkaar vergelijken dan moet je ze eerst gelijknamig maken.
Je maakt dan de noemers van beide breuken gelijk. Je zoekt dan het kleinste gemeenschappelijke veelvoud (KGV) van beide noemers, zie Voorbeeld 1.
Je kunt er ook decimale getallen van maken.

verder | terug