Breuken > Breuken optellen/aftrekken
1234567Breuken optellen/aftrekken

Toepassen

Schilder A kan een huis in 5 uur geheel schilderen, schilder B kan dit in 3 uur.
Welk deel van het huis kunnen beide schilders samen in een uur schilderen?

Schilder A verft per uur `1/5` deel van het huis.
Schilder B verft per uur `1/3` deel van het huis.
Samen schilderen ze per uur `1/5 + 1/3 = 8/15` deel van het huis.

Opgave 16Schilders
Schilders

Hierboven zie je hoe je het optellen van breuken in de praktijk toepast.

a

Probeer eerst zelf antwoord te geven op de vraag zonder naar het antwoord te kijken. Controleer je antwoord.

b

Waarom moet het steeds over hetzelfde (of een zeer vergelijkbaar) huis gaan?

c

Hoeveel tijd hebben beide schilders samen nodig om het huis te schilderen?

d

Schilder C schildert het huis in `3,5` uur. Welke deel van het huis schilderen A en C in `1` uur? Hoeveel tijd hebben ze nodig voor het hele huis?

e

Beantwoord de vragen uit d ook voor alle drie de schilders samen.

Opgave 17Puzzel
Puzzel

De volgende puzzel is afkomstig uit "Puzzles, old and new" van professor Hoffman uit 1893.

Stel met behulp van de cijfers `0` , `1` , `2` , `3` , `4` , `5` , `6` , `7` , `8` en `9` twee breuken samen waarvan de som `1` is. Elk cijfer moet precies één keer worden gebruikt.

verder | terug