Breuken > Breuken optellen/aftrekken
1234567Breuken optellen/aftrekken

Uitleg

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken:

  • 3 7 + 2 7 = 5 7

  • `5/7 - 2/7 = 3/7`

Als breuken niet gelijknamig zijn, moet je ze eerst gelijknamig maken!

Opgave 1

Bereken en vereenvoudig daarna zoveel mogelijk:

a

`5/9 + 1/9`

b

`11/12 - 7/12`

c

`3 7/12 + 11/12`

d

`4 1/3 - 2 2/3`

Opgave 2

Bij Verkennen V1 ging het om optellen en aftrekken van de breuken `1/2` en `3/8` .

a

Beide breuken zijn niet gelijknamig. Op grond van de figuur zijn ze wel gemakkelijk gelijknamig te maken. Waarom?

b

Hoeveel is dus `1/2 + 3/8` ?

c

En hoeveel is `1/2 - 3/8` ?

verder | terug