Breuken > Breuken optellen/aftrekken
1234567Breuken optellen/aftrekken

Testen

Opgave 18

Doe de volgende berekeningen eerst handmatig. Controleer vervolgens je antwoord met je rekenmachine.

a

`7/9 + 13/21 =`

b

`7/9 - 13/21 =`

c

`5 1/6 + 1 2/3 =`

d

`5 1/6 - 1 2/3 =`

Opgave 19

`2/3` deel van de docenten komt met de auto naar school, `1/8` deel loopt en de rest fietst naar school.

a

Welk deel van de docenten komt niet met de auto?

b

Welk deel komt op de fiets?

c

Hoeveel docenten zijn dat?

verder | terug