Breuken > Breuken optellen/aftrekken
1234567Breuken optellen/aftrekken

Theorie

Wil je breuken optellen of aftrekken dan moet je ze eerst gelijknamig maken.
Je maakt dan de noemers van beide breuken gelijk. Je zoekt dan het kleinste gemeenschappelijke veelvoud (KGV) van beide noemers, zie het Voorbeeld 1.

Bij samengestelde breuken werk je eerst de gehelen weg, zie het Voorbeeld 2.

verder | terug