Breuken > Breuken vermenigvuldigen
1234567Breuken vermenigvuldigen

Toepassen

Stel dat op de werkende Nederlanders werkt bij een bouwbedrijf. En ook dat daarvan deel op kantoor werkt.

Welk deel van alle werkende Nederlanders werkt dan bij een bouwbedrijf op kantoor?

Je moet nu deel van  deel uitrekenen: .

Dus op de werkende Nederlanders zit dan bij een bouwbedrijf op kantoor.

Opgave 12Werkenden
Werkenden

Bij Toepassen zie je hoe je het vermenigvuldigen van breuken toepast in de praktijk.

a

Welk deel van de werkende Nederlanders werkt wel bij een bouwbedrijf, maar niet op kantoor?

In een stad bestaat deel van de beroepsbevolking uit mannen van 20 jaar of ouder. Van die mannen is ongeveer op de werkeloos.
b

Welk deel van de beroepsbevolking bestaat uit werkeloze mannen van 20 jaar of ouder?

c

Deze stad heeft op het moment een beroepsbevolking van mensen. Hoeveel werkeloze mannen van 20 jaar of ouder zijn er?

Opgave 13Sportblessures
Sportblessures

Zo’n miljoen Nederlanders doen aan sport. Bij al die activiteit komen nogal wat blessures voor: elk jaar moet 1 op de 5 sporters medisch worden behandeld. 1 / 6 deel van alle sportblessures zijn knieblessures.

a

Het hoeveelste deel van alle 17 miljoen Nederlanders doet aan sport?

b

Het hoeveelste deel van alle Nederlanders moet voor een sportblessure worden behandeld?

c

Hoeveel sportende Nederlanders krijgen in de loop van het jaar een knieblessure? Schrijf je berekening op.

verder | terug