Breuken > Breuken vermenigvuldigen
1234567Breuken vermenigvuldigen

Toepassen

Stel dat `1` op de `8` werkende Nederlanders werkt bij een bouwbedrijf. En ook dat daarvan `2/10` deel op kantoor werkt.

Welk deel van alle werkende Nederlanders werkt dan bij een bouwbedrijf op kantoor?

Je moet nu `2/10` deel van  `1/8` deel uitrekenen: `2/10 xx 1/8 = 2/80 = 1/40` .

Dus `1` op de `40` werkende Nederlanders zit dan bij een bouwbedrijf op kantoor.

Opgave 12Werkenden
Werkenden

Hier zie je hoe je het vermenigvuldigen van breuken toepast in de praktijk.

a

Welk deel van de werkende Nederlanders werkt wel bij een bouwbedrijf, maar niet op kantoor?

In een stad bestaat `3/5` deel van de beroepsbevolking uit mannen van 20 jaar of ouder. Van die mannen is ongeveer `1` op de `40` werkeloos.
b

Welk deel van de beroepsbevolking bestaat uit werkeloze mannen van 20 jaar of ouder?

c

Deze stad heeft op het moment een beroepsbevolking van `86315` mensen. Hoeveel werkeloze mannen van 20 jaar of ouder zijn er?

Opgave 13Sportblessures
Sportblessures

Zo’n 9 miljoen Nederlanders doen aan sport. Bij al die activiteit komen nogal wat blessures voor: elk jaar moet 1 op de 5 sporters medisch worden behandeld. 1 / 6 deel van alle sportblessures zijn knieblessures.

a

Het hoeveelste deel van alle 17 miljoen Nederlanders doet aan sport?

b

Het hoeveelste deel van alle Nederlanders moet voor een sportblessure worden behandeld?

c

Hoeveel sportende Nederlanders krijgen in de loop van het jaar een knieblessure? Schrijf je berekening op.

verder | terug