Breuken > Breuken vermenigvuldigen
1234567Breuken vermenigvuldigen

Voorbeeld 1

Je wilt 3 4 deel van een halve pizza eten. Je ziet aan de figuur dat je dan 3 8 deel van de hele pizza opeet.

Je kunt dit ook zo uitrekenen: 3 4 × 1 2 = 3 × 1 4 × 2 = 3 8 .

Ook kun je de breukentoets van je rekenmachine gebruiken:

levert meteen 3 8 .

Opgave 3

Bekijk Voorbeeld 1.

a

Hoe vermenigvuldig je twee breuken met de hand?

b

Voer zelf de berekening met de breukentoets uit.

Je kunt ook exact berekenen met de rekenmachine zonder de breukentoets te gebruiken. Je hebt behalve de toetsen voor de cijfers alleen de toetsen en nodig.

c

Wat is dan de uitkomst van deze vermenigvuldiging?

Opgave 4

Bekijk de vermenigvuldiging .

a

Voer de vermenigvuldiging met de hand uit.

b

Kun je de breuk nog vereenvoudigen?

c

Je kunt ook vereenvoudigen voordat je de tellers en de noemers vermenigvuldigt. Laat zien hoe dat gaat.

Opgave 5

Bereken nu met de hand (geef je antwoord als breuk):

a

b

c

d

e

verder | terug