Breuken > Breuken vermenigvuldigen
1234567Breuken vermenigvuldigen

Uitleg

`3/5` deel van `35` kun je als volgt berekenen:

  • `1/5` deel van `35` is `7` ;

  • `3/5` deel is `3` keer `1/5` deel, dus `3 xx 7 = 21` .

En `2/7` deel van `3/5` deel is zo `2/7 xx 21 = 6` . En `6` is `6/35` deel van `35` .

Je ziet dat `2/7` van  `3/5` hetzelfde is als  `6/35` . Dus: `2/7 xx 3/5 = (2 xx 3)/(7 xx 5) = 6/35` .

Zo kun je breuken vermenigvuldigen: je vermenigvuldigt de tellers met elkaar en de noemers met elkaar.

Opmerking:
In plaats van het teken `xx` wordt voor vermenigvuldigen ook wel `*` gebruikt: `2 * 3 = 2 xx 3` .

Opgave 1

Teken een rechthoek op een blanco stuk papier.

a

Verdeel de rechthoek in vier even brede verticale stroken.

b

Kleur `3` van die stroken rood. Welke deel van de rechthoek heb je nu gekleurd?

c

Verdeel nu de rechthoek in `6` even brede horizontale stroken.

d

Kleur `5` van die stroken groen. Welk deel van de rechthoek heb je nu groen gekleurd?

e

Welk deel van de rechthoek is nu zowel rood als groen gekleurd? Welke vermenigvuldiging van breuken hoort daar bij?

Opgave 2

Je wilt de breuken `1/2` en `3/8` vermenigvuldigen.

a

Breng die vermenigvuldiging in beeld met behulp van een rechthoek.

b

Hoeveel is `1/2 xx 3/8` ?

c

En wat betekent `1/2 ⋅ 3/8` ?

verder | terug