Breuken > Breuken vermenigvuldigen
1234567Breuken vermenigvuldigen

Uitleg

deel van kun je als volgt berekenen:

  • deel van is ;

  • deel is keer deel, dus .

En deel van deel is zo . En is deel van .

Je ziet dat van  hetzelfde is als . Dus: .

Zo kun je breuken vermenigvuldigen: je vermenigvuldigt de tellers met elkaar en de noemers met elkaar.

Opmerking:
In plaats van het teken wordt voor vermenigvuldigen ook wel gebruikt: .

Opgave 1

Teken een rechthoek op een blanco stuk papier.

a

Verdeel de rechthoek in vier even brede verticale stroken. Kleur van die stroken rood.

b

Welke deel van de rechthoek heb je nu gekleurd?

c

Verdeel nu de rechthoek in even brede horizontale stroken. Kleur van die stroken groen.

d

Welk deel van de rechthoek heb je nu groen gekleurd?

e

Welk deel van de rechthoek is nu zowel rood als groen gekleurd? Welke vermenigvuldiging van breuken hoort daar bij?

Opgave 2

Je wilt de breuken en vermenigvuldigen.

a

Breng die vermenigvuldiging in beeld met behulp van een rechthoek.

b

Hoeveel is ?

c

En wat betekent ?

verder | terug