Breuken > Breuken vermenigvuldigen
1234567Breuken vermenigvuldigen

Verkennen

Opgave V1

Ton en Hans bestellen samen een grote pizza. Ze snijden hem in twee gelijke delen, een helft voor Hans en een helft voor Ton. Hans eet van zijn helft maar deel op.

a

Welk deel van de hele pizza is dat?

b

Leg uit dat het bij de vorige opgave eigenlijk ging om het vermenigvuldigen van twee breuken.

verder | terug