Breuken > Breuken vermenigvuldigen
1234567Breuken vermenigvuldigen

Testen

Opgave 14

Doe de volgende berekeningen eerst handmatig. Controleer vervolgens je antwoord met je rekenmachine.

a

b

c

Opgave 15

deel van de docenten komt met de auto naar school, deel daarvan woont minder dan km van school.

a

Welk deel van de docenten komt met de auto naar school en woont toch minder dan km van school?

b

Hoeveel docenten zijn dat?

verder | terug