Breuken > Breuken delen
1234567Breuken delen

Toepassen

Als je naar Engeland op vakantie gaat, moet je met Engelse ponden (Pound Sterling) betalen. En elk Engelse pond is tegenwoordig `100` pence: £ 1,00 ` = 100` p.

In de Wikipedia stond in juli 2005 deze tekst over het Engelse pond:

" Tot de overgang naar het decimale stelsel in 1971 werd het pond onderverdeeld in `240` pence of `20` shilling. Elke shilling was daarbij `12` pence waard. Prijzen werden weergegeven in £ /s/d (zoveel pond, zoveel shilling en zoveel pence), wat het omrekenen voor toeristen zeer ingewikkeld maakte. De "s" van shilling stond in principe niet voor het woord zelf, maar voor het Latijnse "solidus" . Het symbool voor de penny was tot de overgang een "d" , van het Latijnse "denarius" . "

Een shilling was dus `1/20` deel van een pond. En een penny was het `1/240` deel van een pond. En daarom gingen er  `1/20 // 1/240 = 12/240 // 1/240 = 12` pence in een shilling.

Opgave 13Geldsoorten
Geldsoorten

Hierboven zie je hoe in Groot Britannië voor 1971 met pennies en shilling werd gerekend.

a

Welk deel van een shilling was 1 penny?

In Nederland gebruikten we tot 1 januari 2002 de gulden. Verder waren er kwartjes (kwart guldens), dubbeltjes ( `1/10` gulden), stuivers ( `1/20` gulden) en centen ( `1/100` gulden). Ook was er de rijksdaalder ( `2 1/2` gulden).

b

Hoeveel stuivers gingen er in een rijksdaalder?

c

Hoeveel stuivers gingen er in een kwartje?

In de Wikipedia vind je een artikel over de geschiedenis van de Tibetaanse munten. In het begin van de twintigste eeuw toen Tibet een zelfstandig land was had het een eigen muntstelsel: `1` srang = `6 2/3` tangkas, `1` tangka = `1 1/2` sho = `15` skar.

d

Hoeveel sho gingen er in `1` srang?

e

Welk deel van `1` srang is `1` skar?

Opgave 14Diophantus
Diophantus

Diophantus van Alexandrië was een Grieks wiskundige die omstreeks `250` jaar na het begin van onze jaartelling leefde. Over zijn leven is weinig bekend, maar een latere bron zegt dit:

" Diophantus' jeugd duurde eenzesde deel van zijn leven. Zijn baard begon een twaalfde deel later te groeien. Hij trouwde een zevende later en zijn zoon werd vijf jaar daarna geboren. Die zoon leefde de helft van Diophantus' leeftijd. Diophantus stierf vier jaar na zijn zoon. "

Hoe oud was Diophantus toen hij overleed?

Opgave 15De Rhind-papyrus
De Rhind-papyrus

De Rhind-papyrus is het oudst bekende geschrift met wiskundige vraagstukken. Bijvoorbeeld deze:

"Een getal plus tweederde ervan plus een half ervan plus eenzevende ervan, is bij elkaar `37` ."

a

Wat is het getal?

"Ik heb een getal in gedachten en tel er tweederde van dat getal bij op. Dan trek ik er éénderde van het totaal van af. Mijn antwoord is `10` ."

b

Wat is het getal?

verder | terug