Breuken > Breuken delen
1234567Breuken delen

Verwerken

Opgave 9

Voer de volgende berekeningen handmatig uit. Controleer de antwoorden met de rekenmachine.

a

`12 // 2/3 = ...`

b

`2/3 // 12 = ...`

c

`3/5 // 2/3 = ...`

d

`2 1/6 // 1 3/5 = ...`

e

`3 7/12 // 2 5/6 = ...`

f

`3/10 // 3 1/3 = ...`

Opgave 10

Voer de berekeningen in de voorgaande opgave ook uit met de rekenmachine, maar zonder gebruik te maken van de breukentoets.
Geef je antwoorden als exacte decimale getallen.

Opgave 11

Heb je nog niet genoeg geoefend? Oefen dan het handmatig delen van breuken via Practicum .

Je oefent jezelf met behulp van AlgebraKIT. Blijf oefenen tot je vrijwel geen fouten meer maakt.

Opgave 12

Nathalie heeft vaak last van benauwdheid. Daarom slikt ze medicijnen. Ze slikt per dag `1 1/2` tablet. In een strip zitten `20` tabletjes.

a

Hoeveel dagen doet Nathalie met één strip?

In de zomer moet ze een `1/4` tablet méér nemen.

b

Hoeveel dagen doet ze nu met één strip?

verder | terug