Breuken > Breuken delen
1234567Breuken delen

Voorbeeld 1

  • `12 // 1/2 = 24/2 // 1/2 = 24//1 = 24`

  • `5 // 2/3 = 15/3 // 2/3 = 15//2 = 7 1/2`

Die delingen kun je ook op de rekenmachine maken met behulp van de breukentoets.
`5 // 2/3` gaat dan zo:

Opgave 3

Bekijk Voorbeeld 1.

a

Bereken zelf `8 // 2/3` door gelijknamig maken.

b

Voer deze berekening met de breukentoets uit.

Je kunt `8 // 2/3` ook exact berekenen met de rekenmachine zonder de breukentoets te gebruiken. Je hebt behalve de toetsen voor de cijfers alleen de toetsen , en nodig.

c

Wat is dan de uitkomst van deze deling?

Opgave 4

Bereken nu met de hand (geef je antwoord als geheel getal of als breuk):

a

`10 // 1/5`

b

`10 // 2/5`

c

`10 // 1 3/5`

d

`17 // 4 1/4`

Opgave 5

Doe de vorige opgave nog eens met de rekenmachine zonder de breukentoets te gebruiken. Geef exacte antwoorden, waar nodig in decimalen.
Let er op dat je de breuken waar je door deelt goed invoert.

verder | terug