Breuken > Breuken delen
1234567Breuken delen

Uitleg

Als je een getal deelt door een breuk, kijk je hoe vaak die breuk in dat getal past. Zo kun je de uitkomst van `14 // 1/2` voorstellen als het antwoord op de vraag: "Hoeveel halve euro's passen er in `14` hele euro's?" Je ziet dan dat `14 // 1/2 = 28` .

Je kunt ook twee breuken op elkaar delen.
Een munt van € 0,50 is  `1/2` euro. Een munt van € 0,10 is  `1/10` euro.
Stel je wilt weten hoeveel munten van € 0,10 er gaan in een munt van € 0,50. Dan reken je eigenlijk uit: `1/2 // 1/10` . De uitkomst is `5` zoals je wel weet. Dus: `1/2 // 1/10 = 5` .
Dit komt omdat `1/2 = 5/10` .

Dus: `1/2 // 1/10 = 5/10 // 1/10 = 5//1 = 5` .
Je ziet dat het handig is om beide breuken gelijknamig te maken.

Als je twee breuken op elkaar wilt delen maak je ze eerst gelijknamig.

Opgave 1

Je hebt nog `2 1/2` taart. Je geeft iedereen `1/6` deel van een taart.

a

Hoeveel personen kun je een stuk taart geven?

b

Welke deling van breuken hoort hier bij?

c

Maak beide breuken gelijknamig. Leg nu uit hoe je het antwoord op a kunt zien aan beide breuken.

Opgave 2

Je wilt `12` door `3/8` delen.

a

Maak beide breuken gelijknamig.

b

Leg uit dat `3/8` precies `32` keer in `12` past.

c

Hoeveel is dus `12 // 3/8` ?

verder | terug