Breuken > Breuken delen
1234567Breuken delen

Practicum

Met AlgebraKIT kun je oefenen met het vermenigvuldigen en delen van breuken. Je kunt telkens een nieuwe opgave oproepen. Je maakt elke opgave zelf op papier.
Met "Toon uitwerking" zie je het verder uitklapbare antwoord.
Met krijg je een nieuwe opgave.

verder | terug