Breuken > Breuken delen
1234567Breuken delen

Theorie

Bij het delen van breuken gaat het om de vraag hoe vaak de deler in het deeltal past, bijvoorbeeld 3 4 / 1 2 betekent: hoe vaak past 1 2 in 3 4 ?
Je kunt dit dit gemakkelijk zien door beide breuken gelijknamig te maken: 3 4 / 1 2 = 3 4 / 2 4 = 3 2 .
En inderdaad past 1 2 precies 1 1 2 keer in 3 4 .

LET OP:
Het deelteken / (net als andere deeltekens) levert bij het delen van breuken eigenlijk problemen op met de rekenvolgorde: 3 4 / 1 2 moet eigenlijk zijn 3 4 / 1 2 .
De haken worden vaak weggelaten als de bedoeling duidelijk is. Bij twijfel kun je ze beter wel gebruiken.

verder | terug