Breuken > Totaalbeeld
1234567Totaalbeeld

Antwoorden van de opgaven

Opgave 1
a

De teller is `5` en de noemer is `7` .

b

Verdeel een rechthoek in `7` even brede verticale banen en kleur er `5` van.

c

`1`

Opgave 2
a

`5/9 < 7/9`

b

`5/9 > 5/11`

c

`5/9 < 2/3 = 6/9`

d

`1 2/7 = 1 16/56 < 1 3/8 = 1 21/56`

Opgave 3
a

`5/9 + 7/9 = 12/9`

b

`5/9 - 4/9 = 1/9`

c

`5/9 + 2/3 = 5/9 + 6/9 = 11/9`

d

`3/8 - 2/7 = 21/56 - 16/56 = 5/56`

Opgave 4
a

Teken twee rechthoeken van `7` bij `6` roosterhokjes. Kleur de éne rechthoek helemaal en van de andere `3/7` deel. Geef daarna van beide rechthoeken `5/6` deel een andere kleur.

b

`1 3/7 xx 5/6 = 10/7 xx 5/6 = (10 xx 5)/(7 xx 6) = 50/42 = 25/21 = 1 4/21` .

c

Doen.

d

Voer in `10 // 7 xx (5 // 6)` en je krijgt `1,ul(190476)` .

Opgave 5
a

`1 3/7 // 5/6 = 10/7 // 5/6 = 60/42 // 35/42 = 60 // 35 = 12/7 = 1 5/7` .

b

Doen.

c

Voer in `10 // 7 // (5 // 6)` en je krijgt `1,ul(714285)` .

Opgave 6
a

`11/38 < 12/39 < 12/38` , dus bij De Dolfijn.

b

Eigen antwoord, denk wel echt serieus na of dit wel een erg sterke reden is.

c

`1/5 + 2/15 + 1/10 = 6/30 + 4/30 + 3/30 = 13/30` deel.

Opgave 7
a

`1/4 + 4/15 = 31/60`

b

`4/15 - 1/4 = 1/60`

c

`2 1/4 + 1 4/15 = 3 31/60`

d

`2 1/4 - 1 4/15 = 59/60`

e

`1/4 xx 4/15 = 1/15`

f

`1/4 // 4/15 = 15/16`

g

`2 1/4 xx 1 4/15 = 57/20 = 2 17/20`

h

`2 1/4 // 1 4/15 = 135/76 = 1 59/76`

Opgave 8
  • `0,51ul6`

  • `0,01ul6`

  • `3,51ul6`

  • `0,98ul3`

  • `0,0ul6`

  • `0,9375`

  • `2,85`

  • `1,77ul(63157897368421052)` (Dit kan alleen handmatig!)

Opgave 9
a

`1/7` deel is `4` , dus het is een klas van `28` leerlingen.

b

`1/4 xx 8 + 1/5 xx 20 = 6` , dus de klas heeft zich als geheel iets verbeterd.

Opgave 10
a

`5/8 xx 2/3 = 10/24 = 5/12` deel.

b

`5/12 * 960 = 400` .

c

`560 * 2 1/3 = 1306 2/3` liter.

d

`7000 // 2 1/3 = 3000` scooters.

Opgave 11

In AlgebraKIT kun je de antwoorden bekijken en uitleg uitklappen.

Opgave 12
a

`3/8 + 5/12 = 19/24`

b

`1 7/8 - 9/8 = 3/4`

c

`7/12 ⋅ 8/13 = 14/39`

d

`3/5 // 50/3 = 10`

Opgave 13Stamboom
Stamboom
a

`1/2 xx 1/2 xx 1/2 = 1/8` deel.

b

`1/2 xx 1/2 = 1/4` deel, aannemende dat de moeders geen wiskundigen waren.

c

Nee, dit is maar één familie. Je zou dan veel meer families moeten onderzoeken en bovendien goed moeten bekijken wat dan wel die erfelijke wiskundige eigenschappen precies zijn.

Opgave 14Behangplaksel
Behangplaksel
a

`1/2` kg krijt, `1/4` kg caseïne en `1/8` kg aluinpoeder.

b

`35/20 xx 1/2 = 0,875` kg krijt, `0,4375` kg caseïne en `0,21875` kg aluinpoeder.

Opgave 15Priemgetallen als noemer
Priemgetallen als noemer
a

`0,ul(0344827586206896551724137931)` .

b

Dat is gewoon drie keer zoveel.

c

`3/29 - 3/31 = 6/899` . Dit is nauwelijks te doen, pas na 420 cijfers gaat er herhaling optreden.

verder | terug