Verhoudingen > Verhoudingstabellen
123456Verhoudingstabellen

Antwoorden van de opgaven

Opgave V1
a
zaterdag 04 mei 11 mei 18 mei 25 mei
gewerkte uren 3 5 6 2,5
verdiensten 12 20 24 10
b

66 euro.

c

Uit deze delingen komt (natuurlijk) steeds 4, want hij verdient elk uur 4 euro en verder niets.

d

Ja, telkens 0,25 uren/euro.

Opgave 1
a

2520 - 4 × 12 × 50 = 120 euro.

b

De verhouding uitkering na 4 jaar / bedrag per maand is steeds 504 / 10. Je schrijft dit ook wel als 504 : 10.

c
bedrag per maand (in €) 50 100 10 1 60
uitkering na 4 jaar (in €) 2520 5040 504 50,40 3024
d

3024 euro en dat is 144 euro rente.

e

2016 euro en dat is 96 euro rente.

Opgave 2
aantal euro 100 50 10 1 35
aantal dollars 138 69 13,80 1,38 48,30
Opgave 3
a

De verhouding verdiensten per maand / aantal gewerkte uren per maand is telkens 4 / 1.

b

Omdat de verhoudingen telkens hetzelfde zijn.

c

Ja.

Opgave 4
a

Bij 0 folders lukt dit al meteen niet, je mag niet door 0 delen!
Verder krijg je achtereenvolgens 2,60, 1,35, 0,60, 0,35 en 0,125.

b

De verhouding verdiensten / aantal folders is niet telkens hetzelfde.

c

Ja.

Opgave 5
a
afstand (in kilometer) 100 10 5 50 65
benzineverbruik (in liter) 7 0,7 0,35 3,50 4,55
b

Ja de verhouding is telkens 100 : 7.

c

De waarden bij 50 en 65 samennemen geeft 8,05 liter.

Opgave 6
a
aantal zônes 1 2 3 4 7
aantal strippen 2 3 4 5 8
b

Nee, de verhouding tussen het aantal zônes en het aantal strippen is steeds anders.

Opgave 7
a
6 12
8 16
b
12 6
8 4
c
11 55 27,5
14 70 35
d
30 3 33
50 5 55
Opgave 8
a
aantal euro 100 50 10 1 35
aantal pond 86 43 8,60 0,86 30,10
b

Ja, de verhouding is telkens 50 : 43.

c

116,10 pond.

d

150,00 euro.

Opgave 9
a

Een bos van 10 en 2 losse rozen is samen € 7,22.

b

10 losse rozen is € 6,20 en 2 bossen van vijf rozen is € 5,58. Je krijgt 1 roos gratis.

c

Je krijgt de getallen 0,5; 1; 1,5 van links naar rechts op de onderste rij.

d

34,5 rozen als je 3 bossen van 10 rozen, één van 5 rozen en nog 3 losse rozen neemt.

Opgave 10Beeldbewerking
Beeldbewerking
a

.

b

Zwart.

c
pixelwaarden voor
pixelwaarden erna
d

Dit is geen verhoudingstabel vanwege het afronden op gehele pixels en vanwege de maximale waarde van .

e

Bijvoorbeeld alle pixelwaarden delen door of vermenigvuldigen met .

Opgave 11Jaarlijkse autokosten
Jaarlijkse autokosten
a

euro.

b

euro.

c
aantal km/jaar
brandstofkosten
totale kosten
d

De verhouding aantal km/jaar : brandstofkosten is telkens .
De verhouding aantal km/jaar : totale kosten verandert steeds.

Opgave 12
a
12 30 100
18 45 150
b
30 5 40
9 1,5 12
Opgave 13

De verhoudingen per kolom zijn niet hetzelfde, dus nee.

verder | terug