Verhoudingen > Verhoudingstabellen
123456Verhoudingstabellen

Voorbeeld 1

Jij verdient € 3,50 per uur.
Als je weet dat je in een bepaalde maand 24 uur gewerkt hebt, reken je zo uit hoeveel je in die maand verdiend hebt.

gewerkte uren 1 3 4 6 8 24
verdiensten (in €) 3,50 10,50 14,00 21,00 28,00 84,00

Je gebruikt dus de verhoudingstabel om door te rekenen: 24 = 3 × 8 uur.
Dus dan verdien je ook 3 × 28 = 84 euro.

Opgave 3

Bekijk de tabel van Voorbeeld 1.

a

Bereken de verhouding: verdiensten per maand / aantal gewerkte uren per maand.

b

Waarom is dit een verhoudingstabel?

c

Is de omrekentabel van euro's naar dollars uit Opgave 2 ook een verhoudingstabel?

verder | terug