Verhoudingen > Verhoudingstabellen
123456Verhoudingstabellen

Theorie

gewerkte uren 3 5 6 2,5
verdiensten 12 20 24 10

Een verhoudingstabel is een tabel waarin de getallen in de éne rij kunnen worden berekend door die van de andere rij met een vast getal te vermenigvuldigen. Daarom zijn in alle kolommen de verhoudingen hetzelfde. Je ziet hier een voorbeeld van een verhoudingstabel, alle getallen van de onderste rij zijn 4 keer zo groot als die in de onderste rij.

verder | terug