Procenten > Procenten
123456Procenten

Verkennen

Opgave V1

In het jaar 2000 gaf Nederland volgens het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) `5,5` % van de totale uitgaven (overheid, bedrijven, instellingen en huishoudens samen) aan onderwijs uit.

a

Leg uit wat deze zin betekent.

b

Welk deel van elke euro van de totale Nederlandse uitgaven ging dat jaar naar het onderwijs?

verder | terug