Verhoudingen > Procenten
123456Procenten

Inleiding

Je ziet hier het procentteken.
Eén procent is éénhonderdste deel ergens van.
Rekenen met procenten is dus eigenlijk rekenen met breuken met een noemer van 100.

Je leert in dit onderwerp:

  • het begrip procent;

  • een percentage van een gegeven getal berekenen.

Voorkennis:

  • rekenen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen) met decimale getallen en met breuken en alle begrippen die daarbij horen;

  • rekenen met verhoudingstabellen in daarvoor geschikte situaties.

verder | terug