Procenten > Procentrekenen
123456Procentrekenen

Verkennen

Opgave V1

Uit het "Nationaal Scholieren Onderzoek 2009" (Zie de site van het NIBUD):

Gemiddeld gaven scholieren in 1984 `117` gulden ( € 53) per maand uit. Dit is veel minder dan de `228` gulden ( € 103) die er binnen kwam.
In 2009 zijn de gemiddelde totale uitgaven € 100 per maand tegenover € 144 aan inkomsten.
In 1984 hield een scholier aan het einde van de maand dus een groter deel van zijn inkomen over dan in 2009.
De gemiddelde prijsstijging tussen 1984 en 2008 is `63` procent. Anno nu zou een scholier uit 1984 dus € 86 uitgeven. Jongeren van nu besteden beduidend meer, terwijl hun inkomsten niet evenredig zijn toegenomen met de prijsstijgingen.
a

In 1984 gaf de gemiddelde scholier € 53 per maand uit. Hoeveel hield een scholier in 1984 maandelijks over?

b

En hoeveel in 2009?

c

Is dat naar verhouding even veel?

verder | terug