Procenten > Procenten eraf/erbij
123456Procenten eraf/erbij

Verkennen

Opgave V1

Rijwielhandel "De Rijwiel Specialist" geeft tijdens de feestweek `40` % korting. Daar is een bromfiets van € 1600 te koop. De korting gaat er nog af!

a

Op hoeveel procent stel je de oude prijs?

b

Hoeveel procent is de nieuwe prijs als er `40` % korting wordt gegeven?

c

Wat is nu de prijs van de bromfiets die jij moet betalen, als er `40` % korting op wordt gegeven?

d

Bereken met één vermenigvuldiging de nieuwe prijs voor een scooter van € 1800.

Opgave V2

De rijwielhandel heeft het afgelopen jaar € 120.000 winst gemaakt. De verwachting is, dat de winst dit jaar `15` % hoger zal uitvallen.

a

Als je de winst van het afgelopen jaar op `100` % stelt, hoeveel procent zal de winst dan dit jaar naar verwachting zijn?

b

Bereken de verwachte winst van dit jaar.

c

Als de rijwielhandelaar verwacht dat de winst het volgende jaar opnieuw met `15` % zal toenemen, hoeveel is dan de winst over het volgende jaar? Schrijf je berekening op.

verder | terug