Verhoudingen > Procenten eraf/erbij
123456Procenten eraf/erbij

Inleiding

Bij korting gaat er vaak een bepaald percentage van de winkelprijs af. Maar hoeveel moet je dan betalen?
En als de prijs wordt verhoogd met een bepaald bedrag, welk percentage komt er dan bij?
Als je eerst % van de prijs afgaat en daarna komt er bij de nieuwe prijs weer % bij, betaal je dan de oorspronkelijke prijs?

Je leert in dit onderwerp:

  • berekenen hoeveel erbij komt of eraf gaat als het percentage bekend is;

  • berekenen hoeveel procent erbij komt of eraf gaat als het bedrag bekend is.

Voorkennis:

  • rekenen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen) met decimale getallen en met breuken en alle begrippen die daarbij horen;

  • rekenen met verhoudingstabellen in daarvoor geschikte situaties;

  • het begrip procent en rekenen met procenten.

verder | terug