Verhoudingen > Totaalbeeld
123456Totaalbeeld

Samenvatten

Als je door de stad loopt, kom je langs winkels die allerlei producten te koop aanbieden. Om geen slechte koop te doen moet je prijzen op de juiste manier met elkaar kunnen vergelijken. Als iets te duur is om meteen te kopen, kun je er voor sparen. Bij een bank krijg je rente. Die rente wordt berekend met procenten. Ook winkeliers werken vaak met procenten. Bijvoorbeeld om de korting tijdens de uitverkoop te bepalen.

De volgende opgaven zijn bedoeld om overzicht over het onderwerp Verhoudingen en procenten te krijgen. Dit betreft de onderdelen 1, 2, 3, 4 en 5. Het is nuttig om er een eigen samenvatting bij te maken.

Begrippenlijst
Activiteitenlijst
Opgave 1

Je ziet hier een verhoudingstabel.

aantal
kostena

Leg uit waarom dit met de gegeven getallen inderdaad een verhoudingstabel is.

b

Maak de tabel verder af.

c

Welke vier bewerkingen kun je in een verhoudingstabel uitvoeren? Geef van elk van die bewerkingen een voorbeeld in de tabel hierboven.

Opgave 2

Wat is meer van de of van de ?

Bepaal het antwoord met behulp van verhoudingstabellen.

Opgave 3

Hoeveel procent is van de ?

a

Beantwoord deze vraag met behulp van een verhoudingstabel.

b

Beantwoord deze vraag zonder verhoudingstabel.

Opgave 4

Rekenen met procenten.

a

Hoe reken je % van uit?

b

Hoe reken je % van deel van uit?

Opgave 5

Rekenen met procenten eraf en erbij.

a

Je krijgt op een bedrag van € 650,00 wel % korting. Leg uit hoe je kunt berekenen hoeveel je moet betalen.

b

Voor een artikel van € 62,50 hoef je maar € 50,00 te betalen. Leg uit hoe je kunt berekenen hoeveel procent korting je krijgt.

c

Op 1 januari 2000 woonden in de gemeente Zutphen  mensen. De bevolking groeit met % per jaar. Leg uit hoe je kunt berekenen hoeveel inwoners Zutphen heeft op 1 januari 2001 en op 1 januari 2010.

d

De winst is in één jaar tijd gestegen van € 165.000 tot € 172.000. Leg uit hoe je kunt berekenen met hoeveel procent dat is.

verder | terug