Negatieve getallen > Wat is negatief?
123456Wat is negatief?

Verwerken

Opgave 8

Vul op de lege plaatsen hieronder het teken > of het teken < in.

a

5 ... - 1

b

- 2 ... 8

c

- 4 ... - 7

d

- 6 ... 12

Opgave 9

Buiten is het 5°C. Het vriest nog niet.

a

's Nachts daalt de temperatuur 7 graden. Hoe groot is 's nachts de temperatuur?

b

Welke berekening kun je daarbij opschrijven?

c

's Ochtends is het - 8°C geworden. Hoeveel is de temperatuur nog gedaald?

d

Schrijf de berekening die bij c hoort op.

e

Overdag stijgt de temperatuur weer 12 graden. Hoe warm wordt het? Schrijf ook een berekening op.

Opgave 10

Ieder getal behalve 0 heeft altijd een tegengestelde.

a

Welke twee getallen verschillen 10 van elkaar en zijn elkaars tegengestelde?

b

Welke twee getallen verschillen 35 van elkaar en zijn elkaars tegengestelde?

Opgave 11
Amsterdam - 2°C
Parijs 4°C
Madrid 7°C
Oslo - 5°C

In de tabel zie je de ochtendtemperaturen in vier Europese steden.

a

In welke steden vriest het?

b

In welke stad is de temperatuur het laagst?

c

Hoeveel is het temperatuursverschil tussen Amsterdam en Parijs? En tussen Amsterdam en Oslo?

d

's Middags is het in Oslo 4°C warmer. Wat is de middagtemperatuur in Oslo?

Opgave 12

Sjors zegt: "Ik sta 148 euro positief."
Dat wil zeggen dat hij € 148 op zijn bankrekening heeft staan. Sjors mag van zijn bank maximaal € 500 "negatief" staan. Dat heet ook wel "rood staan" .

a

Sjors koopt een broek van € 180. Hoeveel geld heeft hij dan nog op zijn bankrekening staan? Schrijf je berekening op.

b

Met een krantenwijk verdient Sjors € 15 per week. Wat staat er een week later op zijn bankrekening, als hij er niets meer afhaalt?

c

Na hoeveel weken staat Sjors weer "positief" ?

Ayla heeft nog maar € 5 op haar rekening staan. Maar zij heeft een mooie fiets van € 459 gezien.

d

Als zij deze fiets koopt, hoeveel geld staat er dan nog op haar bankrekening?

e

Ook Ayla mag maximaal 500 euro rood staan. Hoeveel geld kan ze na het kopen van de fiets nog van haar rekening opnemen?

f

Ayla's moeder zegt: "Je mag pas weer wat kopen als er minstens € 150 op je bankrekening staat." Hoeveel geld moet ze dan gaan sparen na het kopen van de fiets?

Opgave 13

Neem een stuk roosterpapier.

a

Teken een assenstelsel met daarin de punten A ( - 2 , 4 ) , B ( - 4 , 0 ) en D ( 2 , 2 ) .

b

A, B en D zijn hoekpunten van een vierkant A B C D . Teken dit vierkant.

c

Geef de coördinaten van hoekpunt C.

d

Geef ook de coördinaten van het snijpunt S van beide diagonalen.

verder | terug