Negatieve getallen > Wat is negatief?
123456Wat is negatief?

Voorbeeld 1

Tot nu toe heb je op je rekenmachine alleen het gewone minteken gebruikt. Met het gewone minteken reken je het verschil uit, bijvoorbeeld `96-38` . Als je een negatief getal wilt invoeren op je rekenmachine, gebruik je een negatiefteken. Het getal `text(-)3` voer je als volgt in:

Opgave 6

Pak je rekenmachine.

a

Bereken `0 - 6` . Welk antwoord geeft je rekenmachine?

b

Voer `text(-)6` in. Staat er nu hetzelfde in je rekenmachine als bij a?

c

Het verschil tussen twee getallen vind je door het grootste getal min het kleinste getal te doen. Het verschil tussen `6` en `text(-)6` bereken je door `6 - text(-)6 ` door de rekenmachine te laten bepalen. Wat komt er uit?

verder | terug