Negatieve getallen > Wat is negatief?
123456Wat is negatief?

Voorbeeld 1

Op de rekenmachine voer je - 3 in met behulp van een speciale toets:

Uit gemakzucht schrijf je in plaats van - 3 ook wel met het gewone minteken -3.
Dat is natuurlijk verwarrend, maar het gebeurt heel veel.

Opgave 4

Pak je rekenmachine er maar even bij.

a

Bereken 0 - 6. Welk antwoord geeft je rekenmachine?

b

Voer - 6 in. Staat er nu hetzelfde in je rekenmachine als bij a?

c

Het verschil tussen 6 en - 6 bereken je door - 6 - 6 door de rekenmachine te laten bepalen. Wat komt er uit?

d

En wat levert 6 - - 6 op?

Je rekenmachine kan met negatieve getallen rekenen. Je moet daarbij wel steeds goed letten op het verschil tussen het negatiefteken en het bewerkingsteken voor aftrekken. In de praktijk schrijf je ze meestal hetzelfde, maar de rekenmachine maakt wel verschil.

e

Voer maar eens 6 - - 6 in (twee keer achter elkaar de mintoets voor aftrekken). Als het goed is gaat de rekenmachine protesteren.

verder | terug