Negatieve getallen > Wat is negatief?
123456Wat is negatief?

Voorbeeld 2

Bekijk de applet: coördinaten met negatieve getallen. Punt `A` kun je verplaatsen.

In het assenstelsel begon je tot nu toe steeds linksonder met `O(0,0)` . Je kunt dan alleen naar rechts en omhoog. Maar heel vaak wil je ook naar links en naar beneden kunnen. Daarvoor gebruik je negatieve getallen. In dit assenstelsel zie je: `O(0, 0)` (de oorsprong) en `A(text(-)3, 4)` .

Verplaats punt `A` naar: `( text(-)2, 1 )` , `( text(-)1, 2)` , `(2, text(-)1 )` , `( text(-)4, 1)` en `(0, text(-)3)` .

Je ziet hoe negatieve getallen in een assenstelsel worden gebruikt.

Je ziet hoe negatieve getallen in een assenstelsel worden gebruikt.

Opgave 7

Gebruik de applet van het voorbeeld.
Schuif de rode punt naar de volgende coördinaten: `A(text(-)3, 4)` , `B (text(-)2, 1)` , `C (6, text(-)4)` , `D (text(-)3, text(-)3)` en `E (text(-)5, 0)` .

Opgave 8

Je ziet een assenstelsel met vijf punten.

a

Schrijf de coördinaten van deze punten op.

b

Punt `P` is het vierde hoekpunt van rechthoek `PCAB` . Schrijf de coördinaten van `P` op.

c

Wat zijn de coördinaten van het snijpunt `S` van de diagonalen van rechthoek `PCAB` ?

Opgave 9

Teken nu zelf een assenstelsel en zet daarin de punten `(0, 4)` , `(1, 2)` , `(3, 3)` , `(2, 1)` , `(4, 0)` , `(2, text(-)1)` , `(3, text(-)3)` , `(1, text(-)2)` en `(0, text(-)4)` . Verbind deze punten in de volgorde zoals ze hierboven staan door middel van lijnstukjes. Maak van je figuur een ster. Schrijf de coördinaten op van de punten die je moet toevoegen.

verder | terug