Negatieve getallen > Wat is negatief?
123456Wat is negatief?

Voorbeeld 2

In het assenstelsel begon je tot nu toe steeds linksonder met ( 0 , 0 ) .
Je kunt dan alleen naar rechts en omhoog.
Maar heel vaak wil je ook naar links en naar beneden kunnen.
Daarvoor gebruik je negatieve getallen.
In dit assenstelsel zie je: O ( 0 , 0 ) (de oorsprong) en A ( - 3 , 4 ) .

Verplaats punt A naar:
( - 2 , 1 )
( - 1 , 2 )
( 2 , - 1 )
( - 4 , 1 )
( 0 , - 3 )

Je ziet hoe negatieve getallen in een assenstelsel worden gebruikt.

Opgave 5

Gebruik de applet van het Voorbeeld 2.

a

Maak de in de tekst aangegeven punten in het assenstelsel.

b

Oefen nu met een medeleerling. De één geeft de coördinaten van een punt op en de ander maakt dit punt met de applet.

Opgave 6

Je ziet hier een assenstelsel met vijf punten.

a

Schrijf de coördinaten van deze punten op.

b

Punt P is het vierde hoekpunt van rechthoek P C A B. Schrijf de coördinaten van P op.

c

Welke coördinaten heeft het snijpunt S van de diagonalen van rechthoek P C A B?

Opgave 7

Teken nu zelf zo'n assenstelsel en zet daarin de punten ( 0 , 4 ) , ( 1 , 2 ) , ( 3 , 3 ) , ( 2 , 1 ) , ( 4 , 0 ) , ( 2 , - 1 ) , ( 3 , - 3 ) , ( 1 , - 2 ) en ( 0 , - 4 ) . Verbind deze punten in de volgorde zoals ze hierboven staan door lijnstukjes. Maak van je figuur een ster. Schrijf de coördinaten op van de punten die je moet toevoegen.

verder | terug