Negatieve getallen > Wat is negatief?
123456Wat is negatief?

Uitleg

Mensen beginnen vaak maar ergens te tellen: ze kiezen een nulpunt 0. Bijvoorbeeld:

De ellende is alleen dat de temperatuur ook wel eens lager is dan 0°C, en dat niet iedereen boven N.A.P. woont in Nederland. Kortom: er is behoefte aan getallen onder 0.
Bijvoorbeeld is 3 een positief getal en - 3 een negatief getal (spreek uit: "min drie" ).
3 en - 3 noem je elkaars tegengestelde; ze liggen beide evenver van 0.

Hier zie je een getallenlijn met rechts van 0 de positieve getallen en links van 0 de negatieve getallen.

Opgave 1

Je ziet hier negen getallen:

7, - 1, 3,5, - 4, - 0,5, 1, - 3, 4

a

Teken een getallenlijn zoals in de Uitleg en geef daarop deze acht getallen aan.

b

Welke van deze acht getallen zijn negatief?

c

Welke van deze acht getallen zijn elkaars tegengestelde?

d

Hoeveel verschil is er tussen - 20 en 20?

Opgave 2

Vul de ongelijktekens en op de juiste plaats in:

a

20 ... - 4

b

- 6 ... 6

c

3 ... - 2

d

- 3 ... - 2

Opgave 3

Het is op een winterse dag om 16:00 uur nog 2°C. Om 20:00 uur vriest het al 5 graden.

a

Hoe geef je de temperatuur om 20:00 uur aan?

b

Hoeveel graden is de temperatuur gedaald?

verder | terug