Negatieve getallen > Wat is negatief?
123456Wat is negatief?

Uitleg

Tellen en meten begint bij `0` . Waar `0` ligt, spreek je af. Bijvoorbeeld bij temperatuur of bij hoogte. Volgens Anders Celsius (1701-1744) is `0` °C de temperatuur van smeltend ijs. Bij de hoogte van het land is `0` meter het nulpunt van het NAP (Normaal Amsterdams Peil). De positieve getallen inclusief `0` zijn de natuurlijke getallen.

Het gevolg van deze keuze is dat je ook wel eens situaties hebt waarbij een meting lager dan `0` is. De temperatuur is ook wel eens lager dan `0` °C, en niet iedereen in Nederland woont boven NAP. Kortom: er is behoefte aan getallen onder `0` . Getallen kleiner dan nul heten negatieve getallen. Negatieve getallen zijn dus geen natuurlijke getallen.

Getallen zonder cijfers achter de komma, dus zonder decimalen, heten gehele getallen. Gehele getallen kunnen zowel positief als negatief zijn.

`3` is een positief getal en `text(-) 3` is een negatief getal. Voor een negatief getal gebruik je het teken `text(-)` (spreek uit: "min" ). `3` en `text(-)3` zijn elkaars tegengestelde; ze liggen beide even ver van `0` .

Je ziet een getallenlijn met rechts van `0` de positieve getallen en links van `0` de negatieve getallen. Het getal `0` is niet positief, maar ook niet negatief.

Je kunt coördinaten met negatieve getallen ook in een assenstelsel plaatsen. Je ziet de punten `A` en `B` . Punt `A(text(-)2, 4)` en punt  `B(text(-)3, text(-)5)` .

Opgave 1

Bekijk de acht getallen: 7; `text(-)` 1; 3,5; `text(-)` 4; `text(-)` 0,5; 1; `text(-)` 3; 4

a

Teken een getallenlijn en geef daarop deze acht getallen aan.

b

Welke van deze acht getallen zijn negatief?

`7`

`text(-)1`

`3,5`

`text(-)4`

`text(-)0,5`

`1`

`text(-)3`

`4`

c

Welke van deze acht getallen zijn elkaars tegengestelde?

`text(-)4` en `text(-)3`

`7` en `text(-)3`

`text(-)1` en `4`

`3,5` en `3,5`

`text(-)4` en `4`

`text(-)0,5` en `text(-)1`

`1` en `text(-)1`

`text(-)3` en `7`

d

Hoe ver liggen `text(-)20` en `20` van elkaar af?

Opgave 2

Bekijk de acht getallen: 7; `text(-)` 1; 3,5; `text(-)` 4; `text(-)` 0,5; 1; `text(-)` 3; 4.

a

Teken een getallenlijn en geef daarop deze acht getallen aan.

b

Welke van deze acht getallen zijn negatief?

c

Welke van deze acht getallen zijn elkaars tegengestelde?

`text(-)4` en `text(-)3`

`7` en `text(-)3`

`text(-)1` en `4`

`3,5` en `text(-)3,5`

`text(-)4` en `4`

`text(-)0,5` en `text(-)1`

`1` en `text(-)1`

`text(-)3` en `7`

d

Hoe ver liggen `text(-)20` en `20` van elkaar af?

Opgave 3

‌‍Vul de tekens ` < ` en `>` op de juiste plaats in.

a

`20\ ...\ text(-) 4`

`20 > text(-)4`

`20 < text(-)4`

b

`text(-) 6\ ...\ 6`

`text(-)6 < 6`

`text(-)6 > 6`

c

`3\ ...\ text(-)2`

`3 < text(-)2`

`3 > text(-)2`

d

`text(-)3\ ...\ text(-)2`

`text(-) 3 < text(-) 2`

`text(-) 3 > text(-) 2`

Opgave 4

‌‍Vul de tekens ` < ` en `>` op de juiste plaats in.

a

`20\ ...\ text(-) 4`

b

`text(-) 6\ ...\ 6`

c

`3\ ...\ text(-)2`

d

`text(-)3\ ...\ text(-)2`

Opgave 5

Het is op een winterse dag om 16:00 uur nog `2` °C. Om 20:00 uur vriest het al `5` graden.

a

Hoe geef je de temperatuur om 20:00 uur aan?

b

Hoeveel graden is de temperatuur gedaald?

verder | terug