Negatieve getallen > Wat is negatief?
123456Wat is negatief?

Testen

Opgave 21

In de tabel zie je een aantal Nederlandse steden en de gemiddelde hoogte boven NAP.

Almelo `11,0` m
Amsterdam `2,0` m
Emmeloord `text(-)4,2` m
Groningen `6,5` m
Haarlem `3,7` m
Lelystad `text(-)2,9` m
Middelburg `1,2` m
's-Hertogenbosch `5,7` m
Utrecht `6,2` m
a

Welke steden liggen lager dan `0` m NAP?

Almelo

Amsterdam

Emmeloord

Groningen

Haarlem

Lelystad

Middelburg

's-Hertogenbosch

Utrecht

b

Wat is het verschil in hoogte tussen Utrecht en Emmeloord?

c

Wat is het verschil in hoogte tussen Emmeloord en Lelystad?

d

Het nulpunt van het NAP is gekozen als het gemiddelde zeeniveau, maar men had ook een ander nulpunt kunnen kiezen.

Stel dat het nulpunt van een nieuw peil wordt gekozen op `5` meter boven het zeeniveau.

Welke steden liggen dan onder het nulpunt van dat nieuwe peil?

Opgave 22

Vul het juiste teken in. Kies uit `>` of ` < ` .

a

`text(-)3,1` ... `text(-)3,5`

`>`

` < `

b

`2,3` ... `text(-)4,8`

`>`

` < `

c

`text(-)0,2` ... `text(-)0,1`

`>`

` < `

d

`text(-)8,5` ... `8,5`

`>`

` < `

Opgave 23

Alle getallen, behalve nul, hebben een tegengestelde.

a

Wat is het tegengestelde van `0,01` ?

b

Welke twee getallen zijn elkaars tegengestelde en verschillen `5,5` van elkaar?

Opgave 24

Een duikboot vaart op een diepte van `800` meter onder het zeeoppervlak.

a

De bodem van de zee ligt op die plek op een diepte van `1500` meter onder het zeeoppervlak.

Hoe ver boven de zeebodem vaart de duikboot nu?

b

De duikboot stijgt `200` meter.

Hoe diep vaart hij nu onder het zeeoppervlak?

Opgave 25

Neem een stuk roosterpapier.

a

Teken een assenstelsel met daarin de punten `A (text(-)1, 2)` , `B (text(-)3, text(-)1)` , `C (text(-)1, text(-)7)` , `D (1, text(-)1)` .

b

Wat voor figuur is `ABCD` ?

c

Bereken de oppervlakte van `ABCD` .

verder | terug