Negatieve getallen > Wat is negatief?
123456Wat is negatief?

Testen

Opgave 16

Buiten is het - 3°C. Het vriest een klein beetje.

a

's Nachts daalt de temperatuur 7 graden. Hoe groot is 's nachts de temperatuur?

b

Welke berekening kun je daarbij opschrijven?

c

's Ochtends is het - 8°C geworden. Hoeveel is de temperatuur gestegen?

d

Schrijf de berekening die bij c hoort op.

e

Overdag stijgt de temperatuur weer 10 graden. Hoe warm wordt het? Schrijf ook een berekening op.

Opgave 17

Neem een stuk roosterpapier.

a

Teken een assenstelsel met daarin de punten A ( 0 , - 1 ) , D ( - 2 , 4 ) en B ( 3 , 2 ) .

b

A, B en D zijn hoekpunten van een parallellogram A B C D . Teken dit parallellogram.

c

Geef de coördinaten van hoekpunt C.

d

Geef ook de coördinaten van het snijpunt S van beide diagonalen.

verder | terug